Sohvi_Viik26_edited.jpg

Põlemine on lagundav protsess, kuid võib luua ka uut ilu. Kontrastiks lisatud väike õnnetoov klaasikild. Süsi viimistletud. Tagused hõbedaga.

 

Burning process is disintegration but can also create beauty. As a contrast - a small fortune-bringing piece of glass added. Coal is finished. Hookes/fixings in silver.

SÜSI / COAL

AUTOKLAAS%202%20foto%20Sohvi%20Viik_edit

Killud jäädvustavad purunenud klaasi ilu, ilu mis tegelikult koos ei püsi. Iga komplekt on originaalne ja kordumatu. Klaasi servad lihvitud. Tagused hõbedaga.

 

Shreds document the broken beauty of the glass that does not actually last forever. Every set is original and unique. The edges are polished. Fixings in slver.

AUTOKLAAS /

CAR GLASS