Põlemine on lagundav protsess, kuid võib luua ka uut ilu. Kontrastiks lisatud väike õnnetoov klaasikild. Süsi viimistletud. Tagused hõbedaga.

 

Burning process is disintegration but can also create beauty. As a contrast - a small fortune-bringing piece of glass added. Coal is finished. Hookes/fixings in silver.

SÜSI / COAL

Killud jäädvustavad purunenud klaasi ilu, ilu mis tegelikult koos ei püsi. Iga komplekt on originaalne ja kordumatu. Klaasi servad lihvitud. Tagused hõbedaga.

 

Shreds document the broken beauty of the glass that does not actually last forever. Every set is original and unique. The edges are polished. Fixings in slver.

AUTOKLAAS /

CAR GLASS

RE-ff / ti-RE

Kui vaid see rehv oskaks rääkida, Oma teekonna jooksul on ta nii mõndagi näinud ja kogenud.

Nüüd naudib ta oma uut ja väärikat elu

If only the tire could speak...having seen and experienced so much during the journey. Now enjoying the new respectful life

Lasnaviljamägi - odrapõld, mis tärkas, kasvas ja küpses otse linnaruumi Lasnamäe kanalis. Viljapead on "valatud" eheteks. 

Lasnaviljamägi was a Urban barley field in Tallinn (2016) on massive unused concrete stairs. The growing barley was integrating itself into the urban environment in Tallinn, bringing the city to new life. The project is eternalized - the ears of corn have been cast into jewellery. 

VILI / CROP

Eesti loodus /

Estonian nature

Soo laukad, mis lummavad oma sügavuse ja pinnapeegeldustega. Saab tellida nii läbipaistvaid kui tumeda taustaga.


Pieces inspired by Estonian bog, it's reflections and depth. Available in transparent and dark background.

KAITSE / SAFETY

Ei mingi maagikat, see on puhas füüsika.     Kaitse ülepinge vastu.

No magic, it's pure physics – safety to prevent overtension

MÜRSIK / MINE 

Mürsik - leitud kalavõrgust, 

 

Missile with mission, found in fishne

HELKUR / NIGHT LIGHT

Eestis on helkuri kandmine kohustuslik!

Saad olla silmatorkavalt stiilne.

Reflectors in the dark are obligatory in Estonia. You can be stikingly stylish